DİKSİYON VE ÖNEMİ

DİKSİYON VE ÖNEMİ 

Diksiyon kavramının tanımını yaparak yazımıza giriş yapabiliriz. Öncelikle diksiyon kavramı, konuşma esnasında kelimelerin seçilerek veznine ve imlasına göre söylenmesi yani ifade edilmek istenen şeyin rahat bir şekilde anlatılmasına yarayan kavramdır.

Diksiyon ve önemi sanıldığından çok daha fazla önem taşımaktadır. Telaffuz, belagat, fesahat gibi sözcüklerin ifade ettiği anlamların toplamına verilen isim de ‘diksiyon’ olarak tanımlanmaktadır. Günlük yaşamımızda ve iş hayatımızda diksiyonumuzun sağlam olması da son derece önemlidir. Tiyatro gibi sahne oyunlarında, televizyonda ve radyoda, sözlerle ilgili olan sanat dallarında ve şiir okuma sırasında diksiyonunuzun kusursuz olması kariyeriniz açısından da büyük önem taşımaktadır.

Ses ve anlam açısından cümleye uygun olan sözcüğü seçerek, seçilen sözcüğün ses tonunu ideal olarak ayarlayarak doğru bir şekilde söylemek diksiyon ve öneminin temel hususlarından biridir. Yani diksiyonu kısaca özetlemek gerekirse eğer, az sayıda sözcük seçip kullanarak lafı dolandırmadan öz olarak anlatma sanatına diksiyon adı verilmektedir. Diksiyonunuzun sağlam olabilmesi için en büyük etken konuşabilme organlarınızın tamamen sağlam olması ve doğuştan gelen bir yeteneğinizin bulunmasıdır. Okunan her şiirin ve söylenen her kelimenin etkili olabilmesi için sesin ahengini, tonunu, jest ve mimiklerini uyumlu bir şekilde tutabilmek gerekir. Bu unsurlar da kelimeye, davranışa, dile ve konuya bağlı olarak belirtilir.

Kişilerin diksiyonunu net bir şekilde sağlayabilmesi için yukarıda bahsettiğimiz hususlar dahil olmak üzere uzun bir süre çalışması gerekir. Diksiyon ve öneminin yanı sıra sözlükte kullanılan diksiyon tanımlarına da değinmek isteriz. Bu tanımlardan ilk olanı şu şekildedir; Konuşulan dilin kullanılması ve incelenmesi olarak belirtilmiştir. Bir diğer tanım ise; vurguların, seslerin, sözcüklerin heyecan ve anlam duraklarının tam olarak etkili bir biçimde söylenmesi şeklinde yer verilmiştir.

Bir cevap yazın