GAZİANTEP DİKSİYON

DİKSİYON VE HİTABET

Gaziantep Diksiyon kursu , doğru ve etkili bir şekilde konuşmayı ifade eder ve herhangi bir kişinin iletişim becerilerini geliştirmesi için önemlidir. Diksiyonun önemi şunlardır:

  1. Anlaşılırlık: Diksiyon, konuşmacının sözcükleri doğru bir şekilde telaffuz etmesine ve vurgulamasına yardımcı olur. Bu sayede, dinleyicilerin konuşmacının ne dediğini daha iyi anlaması sağlanır.

  2. İfade gücü: Diksiyon, konuşmacının düşüncelerini açık ve etkili bir şekilde ifade etmesine yardımcı olur. Bu, konuşmacının kendine güvenini artırır ve dinleyicilerin dikkatini çeker.

  3. Mesajın doğru iletimi: Diksiyon, bir mesajın doğru bir şekilde iletilmesini sağlar. Yanlış telaffuzlar veya vurgular, yanlış anlaşılmalara neden olabilir.

  4. İletişimde başarı: Diksiyon, iş hayatında veya sosyal ortamlarda iletişim becerilerini geliştirir ve başarıya ulaşmada önemli bir rol oynar.

  5. İmaj oluşturma: İyi bir diksiyona sahip olmak, kişinin kendisine olan güvenini artırır ve profesyonel bir imaj oluşturur. Bu, iş hayatında veya sosyal ortamlarda olumlu bir etki yaratır.

Sonuç olarak, diksiyon, kişinin etkili bir şekilde iletişim kurması için önemlidir. Diksiyon eğitimi, herhangi bir kişinin konuşma becerilerini geliştirmesine yardımcı olabilir ve başarılı bir iletişim için gerekli olan doğru tonlama, vurgu, telaffuz ve nefes kontrolü gibi özellikleri öğretir. Gaziantep Diksiyon kursu

KONEF  HIZLI KONUŞMA

Hızlı konuşma bozukluğu yetişkinlerde ve çocuklarda sıklıkla karşılaşılan bir sorundur. Kişinin konuşma hızı ve oranı normalden fazladır. Konuşma, ses ve hece yutma, normal olmayan duraksamalar ve tekrarlarla kesintiye uğrar. Konuşma esnasında ses yer yer incelebilir ya da kalınlaşabilir. Konuşma monotonlaşabilir, vurgu ve tonlamalar kaybolur. Türkçe vurgu ve tonlamalarla karakterize bir dil olduğu için bu durumda anlaşılırlık oranı daha da düşer.

 

KONEF “R” sesini söyleyememe

çocuklarda ve yetişkinlerde görülen R  sesini söyleyememe  artikülasyon bozuklukları arasındadır. Genellikle kişi  bu sesi üretemediğinde yerine daha kolay ürettiği ”r” – “l” seslerini koyabilir ya da “r” sesine yakın bozuk bir ses üretebilir. Konuşma edinim süreçlerine bakıldığında “r” sesi genellikle çocuklarda 5-6 yaşlarına kadar edinilebilir. Anne babalara çocuğun “r” sesini söylememesi sevimli gelse de, çocuk okulda psikolojik olarak zor anlar yaşayabilir. Bu nedenle ebeveynler çocuk 6 yaşını geçtikten sonra kendiliğinden geçmesini beklemek yerine Mutlaka bir uzmana başvurmalıdır. Okul döneminden önce bu problemin mutlaka çözülmesi gereklidir. Bunun nedeni r sesini söyleyemeyen çocuğun okuma-yazma sürecinde yaşıtlarının gerisinde kalması olacaktır. Ayrıca çocuk okul döneminde sosyal ve psikolojik olarak da olumsuz yönde etkilenebilir. Gaziantep Diksiyon kursu

 

 

KONEF ETKİLİ, İLETİŞİM TEKNİKLERİ

ETKİLİ İLETİŞİM
GAZİANTEP ETKİLİ İLETİŞİM

İletişim hayatın vazgeçilmez bir gereğidir. İnsanların bir araya gelmeleri ya da birlikte yaşayabilmelerinin olmazsa olmazı iletişimdir. İnsanlar arasında bilgi, duygu, düşünce paylaşımı iletişimi oluşturur. Doğası gereği iletişim kurmak insanın temel ihtiyaçları arasındadır. Aile, okul, iş, arkadaş, eş, kurumlar hatta devlet bile bireyin iletişim kurduğu birimlerdir.

Birey, sosyal çevrede sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürdürmek için iletişim kurmak zorundadır. Ayrıca ruhsal – bedensel ihtiyaçları gidermek için de iletişim oldukça gereklidir. Toplum düzeninin sağlanması ya da kanun ve kuralları sağlıklı bir biçimde işletilmesi için yine iletişim gereklidir.

İLETİŞİMDE BEDEN DİLİ VE ÖNEMİ

İnsanlar konuşarak anlaşmayı geliştirmeden önce beden dili ile anlaşırlardı. Beden dili insanların ilk anlaşma aracı ve ilk dili olmuştur. Bedenlerinin dili aracılığıyla insanlar duygularını, düşüncelerini, isteklerini, ihtiyaçlarını ve ruhsal özelliklerini başka insanlarla paylaşmışlardır. Gaziantep Diksiyon kursu

İnsan yaşamı boyunca çoğunlukla farkında olmaksızın günlük beden dilini son derece etkili olarak kullanır. Ancak bedenini kelimeleri kontrol ettiği gibi kontrol edemez. Bedenimiz olaylara ve durumlara karşı çok daha fazla kendiliğinden tepkiler verir. Gerçek duygu ve düşüncelerimizi kelimelerin arkasına gizlemek belki mümkündür ama beden dilimizi gizlememiz çoğu zaman mümkün değildir. Duygu ve düşüncelerin anlaşılmasında kelimeler değil beden dili esastır, Araştırmalar gösteriyor ki bir konuşma da kelimler %10, ses tonu %30, %60 oranında da beden dili etkilidir. İyi bir konuşmacı konuyu dinleyicilere aktarırken aynı zamanda beden dilini de etkili biçimde kullanır. Gaziantep Diksiyon kursu

KONEF Konuşmada nefes teknikleri

NEFES TERAPİSİ
GAZİANTEP NEFES EĞİTİMİ

Yaşam sürüp giderken sürekli olarak nefes alıp veririz. Nefes alıp verirken bunu nasıl yaptığımızı düşünmeyiz. Ama topluluk karşısında konuşmalar yapıyorsanız alıştırmalarla nefesinizi geliştirmeniz gerekir. Aslında sesini, dolayısıyla nefesini kullanmak zorunda olan herkes nefes alış verişini kontrol altına alarak, bilinçli bir hareket haline getirmelidir.

Konuşma yaparken veya şarkı söylerken nefes alış verişinde göz önünde tutulması gereken noktalar şunlardır:

Nefes: 1- Derin, 2- Sık, 3- Çabuk, 4- Düzenli, 5- Yumuşak, 6- Gürültüsüz alınmalıdır.

En önemlisi gürültülü nefes alma büyük bir kusurdur. Dinleyiciyi rahatsız eder ve bu halin önüne geçilemezse konuşmacının konuşma kalitesini düşürür.

KONEF DİKSİYON VE GÜZEL KONUŞMA  KEKEMELİK   DİKSİYON KURSU KONUŞMA BOZUKLUĞU  PELTEKLİK  ARTİKÜLASYON BEDEN DİLİ ETKİLİ İLETİŞİM  KONUŞMADA NEFES TERAPİSİ